bauma
მარცვლეულის საფქვავი ელექტრო 3 HP
მარცვლეულის საფქვავი ძრავის ტიპი: ელექტრო ძრავის სიმძლავრე: 3 ცხ.ძალა ძრავის სიჩქარე: 2800 rp
2050
მარცვლეულის საფქვავი ელექტრო 4 HP
მარცვლეულის საფქვავი ძრავის ტიპი: ელექტრო ძრავის სიმძლავრე: 4 ცხ.ძალა ძრავის სიჩქარე: 28
2250