bauma
გაზონის საკრეჭი ბენზინის ძრავიანი HYUNDAI HYM410P
ცილინდრის მოცულობა       132 cc
1050
გაზონის საკრეჭი ბენზინის ძრავიანი HYUNDAI HYM460P
ცილინდრის მოცულობა       139 cc
1399
გაზონის საკრეჭი ბენზინის ძრავიანი HYUNDAI HYM460SP
გაზონის საკრეჭი თვითმავალი, ბენზინის ძრავით ბრენდი: HYUNDAI ცილინდრის მოცულობა: 145cc შასის
1590
გაზონის საკრეჭი ბენზინის ძრავიანი HYUNDAI HCB.HYM510SP
გაზონის საკრეჭი თვითმავალი, ბენზინის ძრავით ბრენდი: HYUNDAI ცილინდრის მოცულობა: 196cc შასის
2050
გაზონის საკრეჭი ბენზინის ძრავიანი HYUNDAI HCB.HYM530SP-SLC
გაზონის საკრეჭი თვითმავალი, ბენზინის ძრავით ბრენდი: HYUNDAI ცილინდრის მოცულობა: 196cc შასის
2050